Osobní údaje

Nemusíte se bát, vaše informace zneužívat nebudeme, jen vás o tom musíme informovat :)

Pravidla pro zpracování osobních údajů

Provozovatel restaurace Stodola Herink a webu www.stodolaherink.cz: Vinservis s.r.o.

dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) společností VINSERVIS s.r.o., IČ: 28233239, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Dubečská 74, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 134147 (dále jen „Správce“)

Potvrzením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů udělujete souhlas Správci se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, emailová adresa a kontaktní adrese (dále jen „Kontakty“) v souladu se ZOOÚ. Správce Kontakty shromažďuje a zpracovává pro účely vytvoření databáze emailových kontaktů pro rozesílání newsletterů s informacemi o své činnosti a nabízení služeb Správce. Kontakty nebudou poskytovány a zpřístupňovány pro účely užití třetími osobami.

Kontakty zpracovává Správce manuálně nebo automaticky sám prostřednictvím svých pracovníků, nebo prostřednictvím třetích subjektů (zpracovatelů) zajišťujících pro Správce provoz serverů nebo provoz nástrojů a služeb pro zpracování dat.

Potvrzením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů současně souhlasíte s tím, aby Vás Správce informoval o své činnosti formou newsletteru, a to na Vaši doručovací adresu nebo emailovou adresu a dalšími obdobnými způsoby. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku je dobrovolný a udělujete jej na dobu pěti (5) let od udělení, nebo do Vašeho odvolání.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Správce provádí zpracování Vašich Kontaktů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, můžete Správce požádat o vysvětlení. Můžete také požadovat, aby Správce odstranil závadný stav.

Máte právo kdykoli se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zadáním emailu souhlasíte se zpracováváním osobních údajů v souladu s „Pravidly pro zpracování osobních údajů“ a potvrzujete, že jste se s těmito pravidly seznámil a souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu.

X